Yazım kuralları:

1-    Yazım dili Türkiye Türkçesi, İngilizce ve Türk lehçeleridir. Türkiye Türkçesi dışında yazılan makaleler için Türkiye Türkçesi ile iki(2) sayfa genişletilmiş özet yazılacaktır.
2-  
Metin en fazla yirmi (20) sayfa olmalıdır.
3-    Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi yazım kuralları kullanılacaktır:Yazım Kuralları
 

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik