TÜRK DÜNYASINDA KADIN ALGISI

Değerli Araştırmacılar,

Türk tarihinde “kadın”ın yeri oldukça önemlidir ve Türk erkeği ile Türk kadını birbirinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Dolayısıyla Türk tarihinde kadını ayrı, dışlanmış olarak kabul etmek mümkün değildir. Ancak zaman ve mekân değişiklikleri karşısında Türk kadınının aile, toplum ve devlet anlayışı içindeki yeri de değişiklikler göstermiştir.

Aşağıda bahsedilen çalışma ile bu değişikliklerin aile, toplum, devlet, iş, sağlık, eğitim, tarih, edebiyat, kırsal, kent vb. gibi alanlarda olumlu, olumsuz yanları, etkileri vb.gibi konular üzerinde durularak tespitler yapılması amaçlanmıştır.

Celal Bayar Üniversitesi, Atatürk İlke ve İnkılapları Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak “TÜRK DÜNYASINDA KADIN ALGISI” başlığında bir çalışma planlanmıştır.Uluslararası olması düşünülen bu çalışma için Türkiye, Türk Cumhuriyetleri, diğer Türk yurtları ve diğer ülkelerden akademik düzeyde yapılacak katılımlar beklenmektedir. Makalelerden oluşacak olan çalışmamız kitap olarak basılacaktır.

Her türlü iletişim, özet, makale gönderme, görüş ve önerileriniz için mail adresi:

turkdunyasindakadinalgisi@gmail.com

Detaylı bilgi için http://aiaum.cbu.edu.tr adresine bakabilirsiniz.

Editörler:

Doç.Dr.Şayan ULUSAN

(CBÜ, Atatürk İlke ve İnkılapları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü)

Dr.Shurubu Kayhan (Araştırmacı)

 

 

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik